• tugibänner

Meie globaalse jätkusuutlikkuse missioon on kaitsta keskkonda, vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja toetada meie kogukondi, pakkudes samal ajal ohutuid ja tõhusaid tooteid.

Alates ettevõtte asutamisest oleme oma arengumudeli keskmesse seadnud sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse ning säästva arengu.Bioantibody's Green Mission on pühendunud jätkusuutlikule innovatsioonile, inimeste ja looduse ühiste huvide kaitsmisele ning meie pühendumusele olla ökoloogiliselt vastutustundlik.

 

Bioantibodys püüame järgida või ületada kehtivate keskkonnaseaduste standardeid, määrusi ja lubade nõudeid ning tagame keskkonnakaitse keskkonnasõbralike tavade kaudu.

• Kasutage loodust uuenduste allikana

• Eetiline hankimine

• Globaalses mastaabis säilitada kohalik areng

• Kaitsta keskkonda

• Austage inimesi ja tehke oma pingutused tasuvaks

väärt